Mascareta al volant… quan i com fer-ne ús

Protegir les principals vies d’infecció, boca i nas, és una cosa que en principi no estem obligats a fer quan ens desplacem amb el nostre vehicle. L’habitacle del cotxe ens aïlla completament d’altres fonts de contagi encara que, això sí, és recomanable desinfectar l’automòbil cada vegada que baixem d’ell si després serà utilitzat per una altra persona. Per tant, si viatgem sols no caldrà  que portem posada mascareta mentre conduïm.

Únicament haurem de fer-ho com a mesura de prevenció quan ens desplacem al costat d’altres persones. D’aquesta manera posem una barrera protectora amb les altres persones que viatgen amb nosaltres per a evitar el contagi del coronavirus.

Ara bé, quan algú equipat amb una màscara es posa al volant ha de tenir en compte que la peça ha d’ajustar-se de manera correcta a la zona de la boca i del nas i que sigui d’una grandària adequada, ni massa gran ni massa petita, perquè s’aconsegueixi una correcta subjecció d’aquesta. La mala col·locació de la tela o la seva grandària pot acabar derivant en problemes que suposin la pèrdua de capacitats per a la conducció.

En dos casos pot afectar el camp de visió del conductor. En el primer d’ells, quan la màscara cobreix part de la zona ocular i en el segon, si el conductor porta ulleres, quan per l’efecte de la respiració se li entelen els cristalls de les lents. A més, cal tenir en compte un tercer escenari: que la màscara no sigui de la grandària adequada i que el seu ús molesti al conductor perquè li estreny o li cau, la qual cosa li podria acabar generant una situació d’estrès que li fes perdre la concentració.

Si es dona un d’aquests supòsits, el conductor pot ser multat per l’agent de l’autoritat si considera que l’ús de la mascareta li impedeix mantenir “la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció”. Aquesta infracció és considerada com a falta lleu i comporta una multa de 80 euros.

Així que si has de posar-te al volant has de saber que no és necessari que portis posada la mascareta, sempre que viatges sol. Si ho fas en companyia d’altres persones que no siguin del nucli familiar hauràs de posar-te-la per a evitar la propagació del coronavirus. Però, això sí, ja saps com has de col·locar-te-la perquè no et puguin sancionar per les conseqüències que poden derivar-se pel seu mal ús.

Autoescola Sant Feliu - Conduir con mascareta

Autoescola Sant Feliu