Permisos | Autoescola Sant Feliu

Permisos

Edat mínima: 15 anys
Fins a 49c.c.

Autoritza a conduir:
Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers
Arrossegar un remolc o semiremolc la MMA del qual no superi el 50% de la massa en buit del vehicle tractor.

Edat mínima: 18 anys, però fins els 21 anys
no autoritzarà a conduir vehicles de 3 rodes la potència màxima dels quals excedeixi de 15 kW.

Autoritza a conduir:
Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.
Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
Automòbils (incloent vehicles de tres rodes i quadricicles) la MMA dels quals sigui
igual o inferior a 3.500 kg i que el nombre de seients dels quals, inclòs el conductor, no superi els nou.
Poden portar enganxat un remolc de MMA no superior a 750 kg.

Permisos C i C1
C1 – 18 anys, fins 7500kg / MMA.
C – 21 anys.
Requereix permís B

Permisos D i D1
D1 – 21 anys. Fins a 17 places i 8 metres.
D – 24 anys.

Conjunts de vehicles compostos dels que autoritzen a conduir
els permisos B, C i D i un remolc amb una MMA superior a 750 Kg.