Conduir amb xancletes

Com cada estiu, a molts ens sorgeix la pregunta de si realment podem o no conduir amb xancletes. És legal? Poden multar-nos per això?

En línies generals, el Reglament General de Circulació (RGC) no estableix cap norma específica sobre el calçat en la conducció, per la qual cosa no és sancionable el fet d’anar al volant amb un tipus de calçat concret, com per exemple xancletes. No obstant això, sí que podem arribar a tenir problemes si es considera que això afectarà la seguretat en la conducció.

Si un agent de l’autoritat opina que les xancletes no et permeten controlar bé els pedals, per exemple, et pot sancionar amb una multa de fins a 80 euros. Per a emparar-se amb la llei, l’agent pot referir-se a diversos articles del RGC que es refereixen a l’obligació del conductor de garantir llibertat de moviments en el vehicle i evitar interferències en una conducció segura.

Autoescola Sant Feliu - Conduir amb xancletes

I com afecta a la llibertat de moviments una xancleta? En tractar-se d’un calçat que no està bé subjecte al peu, pot donar-se el cas que en una situació d’emergència es desplaci o es deixi anar de manera que el conductor sigui incapaç de controlar correctament els pedals.

Així que, fins i tot a l’estiu, l’ideal és utilitzar un calçat que subjecti tot el peu i sigui lleuger, còmode, flexible i amb una sola fina. Així es té un bon tacte dels pedals per a trepitjar-los adequadament, sense brusquedat ni risc de perdre capacitat de reacció en cas d’urgència.

No és per la multa… és, sempre, per la teva seguretat

Autoescola Sant Feliu - Conduir amb xancletes