La DGT anuncia la “caixa negra o dispositiu electrònic” a partir d’aquest estiu.

Una de les mesures a implementar aquest 2022 per part de la DGT és la incorporació del “’Event Data Recorder (EDR), una “caixa negra” com la dels avions que permet recollir tota la informació possible sobre les causes o origen de qualsevol incident ocorregut durant el trajecte.

Com funciona?

Registra totes les variables ocorregudes durant els 30 segons abans que succeeixi l’accident i els 5 segons posterior. Té en compte més de 15 factors com la velocitat del vehicle, revolució del motor, frenat, força de l’impacte…

El sistema no grava imatges ni sons, per la qual cosa es garanteix la privacitat dels conductors.

Quan estarà en marxa?

La DGT assegura que tots els cotxes fabricats i venuts aquest estiu hauran de tenir integrats la “caixa negra” i a més a partir de l’1 de gener de 2024 totes els vehicles que venguin els concessionaris o altres venedors ja hauran de portar el dispositiu EDR, independentment de l’any de fabricació del vehicle.

On ha d’anar col·locat el dispositiu?

Aquest dispositiu se situarà en la centraleta, és a dir, cargolat al xassís sota el seient del conductor.

Quina és la finalitat d’instal·lar aquests dispositius?

La Unió Europea té l’expectativa de poder influir en la conducció positiva, al mateix temps que millorar els sistemes de seguretat dels vehicles.

El dispositiu EDR permetrà comptar amb una major precisió de les dades de qualsevol accident automobilístic, podent conèixer millor els llindars de les lesions per a millorar la seguretat viària.

D’igual forma, aquest sistema serà una excel·lent eina per a finalitats legals (cobrament d’assegurances), en la reconstrucció d’accidents i per a la implementació específica de normes de seguretat viària que permetin continuar lluitant contra les infraccions.

Un punt i apart en la seguretat viària?

Recorda que, tecnologia a part, la teva seguretat i la dels teus és a les teves mans.

Autescola Sant Feliu - Blog - La DGT anuncia la Caixa negra a partir de l'estiu 2022