Els joves perden interès per treure’s el permís de conduir

Durant els últims 10 anys s’ha reduït a la meitat el nombre de permisos de conducció expedits.

El concepte de la mobilitat està canviant. Abans, tenir un cotxe era símbol de llibertat, autonomia i també una forma d’identitat. Per a la majoria, un dels grans objectius en complir els 18 anys era el de treure’s el permís de conduir.

Avui dia és diferent. Durant els últims 10 anys, el nombre de permisos de conduir expedits a Espanya ha baixat notablement.

Però… quin és el motiu?

Els experts apunten que aquest descens s’ha vist afectat sobretot per la baixa natalitat, la crisi econòmica i el canvi d’hàbits i prioritats dels joves, que ja no consideren tan important treure’s el carnet en complir la majoria d’edat.

Molts joves rebutgen la idea del cotxe perquè els suposa un cost treure’s el carnet, a més de l’adquisició del vehicle més el seu manteniment. Prefereixen invertir aquests diners en tecnologia com un ordinador, una tablet o un telèfon mòbil d’última generació.

Les estadístiques mostren que cada vegada és major l’edat amb la qual els joves es treuen el permís de conduir. Generalment, ho fan per motius de necessitat: en inserir-se al mercat laboral o quan hi ha la intenció de formar una família.

Aquest desinterès també pot venir marcat per l’aparició de noves formes de mobilitat. Durant els últims anys han aparegut nous models de mobilitat més sostenibles i que alhora redueixen l’ús del vehicle privat. Algunes de les noves propostes de mobilitat alternativa es basen en compartir vehicle, fet que fa que es comenci a veure la mobilitat més com un servei, i no com un producte.

Noves tendències a les quals ens haurem d’anar acostumant.
Per a qui sí que tingui ganes de posar-se al volant… Autoescola Sant Feliu!

Els joves perden interés en treure el permís de conduir | Autoescola Sant Feliu

Autoescola Sant Feliu