Abans de treure’t el carnet

VULL TREURE’M EL PERMÍS DE CONDUIR… QUÈ HAIG DE SABER?

Un moment important, un decisió que has de prendre amb atenció.

QUÈ LI HAS DE DEMANAR A LA TEVA AUTOESCOLA?

Una formació de qualitat que et permeti adquirir els coneixements necessaris per a enfrontar-te als reptes de la circulació amb seguretat. El principal objectiu de la formació ha de ser preparar bons conductors.

Per a això és necessària una formació integral, tant teòrica com pràctica, que englobi, almenys:

 • Conscienciació i seguretat viària.
 • Autoavaluació d’aptituds i comportaments.
 • Coneixement de les normes i senyals de circulació.
 • Maneig del vehicle.
 • Circulació per vies obertes al trànsit general.

ABANS DE LA FORMACIÓ

L’escola ha de facilitar la següent informació:

 • Horaris.
 • Tarifes i què inclouen.
 • Programa d’ensenyament: conèixer en què consistirà la formació que es rebrà.
 • Contracte d’ensenyament: coneixement de drets i obligacions que s’assumeixen per l’alumne i per l’escola.
 • Assessorament sobre el tipus de vehicle necessari per a conduir amb cada classe de permís.
 • Durada de les classes pràctiques.

FORMACIÓ TEÒRICA

Una correcta formació teòrica repercutirà en la formació pràctica i, per tant, en una conducció més segura.

És important assistir a les classes teòriques presencials o on-line, on hauries de tractar, almenys, els següents continguts en 20 hores de formació:

 • La importància de la seguretat viària i la conscienciació.
 • Documentació.
 • Normes de circulació i enllumenat.
 • Senyalització.
 • Velocitat.
 • Conducció preventiva i eficient.
 • Maniobres.
 • Mecànica i manteniment del vehicle.
 • Seguretat activa i passiva.
 • Comportament en cas d’accident

El professor ha de promoure la participació activa de l’alumne a classe, no limitar-se a l’explicació teòrica i seguir la seva evolució per a orientar-lo. Com a alumne has d’assistir a aquestes classes per a aprendre i plantejar-te els test com una eina d’autoavaluació.

FORMACIÓ PRÀCTICA

Abans d’anar a examen has de comprovar si estàs preparat. Confia en el professor per a prendre la decisió.

L’autoescola ha de facilitar-te la programació de les classes pràctiques, és a dir, quins continguts es donaran durant la formació i amb quin objectiu.

Cada alumne té el seu nivell previ i ritme d’aprenentatge. El professor ha de valorar en cada cas la formació necessària.

DESPRÉS DE L’EXAMEN

En cas de suspendre, pregunta al teu professor en què has fallat i com millorar-ho.

Confia en Autoescola Sant Feliu, atenció personalitzada, de principi a fi!

No només obtindràs el carnet… aprendràs a conduir!

Abans de treur'e el carnet | Autoescola Sant Feliu